Gürcü Alfabesi Mkhedruli Nedir ?

Gürcü Alfabesi Mkhedruli Nedir?

Mkhedruli alfabesi, 11. ve 13. yüzyıllar arasında Nuskhuri olarak bilinen daha eski bir Gürcü alfabesinden geliştirildi. Mkhedruli adı, ‘süvari’ anlamına gelen mkhedari kelimesinden gelir. Asomtavruli alfabesinden geliştirilen Nuskhuri alfabesi. İlk başta Mkhedruli sadece laik yazı için kullanılırken, dini yazılar için iki eski alfabenin bir karışımı kullanıldı. Sonunda Nuskhuri dini metinler için ana alfabe haline geldi ve Asomtavruli sadece başlıklar ve cümlelerin ilk harfleri için kullanıldı.

İki alfabeyi karıştıran bu sistem, khucesi (rahip) yazısı olarak biliniyordu. Sonunda iki eski alfabe kullanım dışı kaldı ve Mkhedruli, Gürcüce yazmak için kullanılan tek alfabe oldu. Ancak Akaki Shanidze (1887-1987) adlı bir dilbilimcinin yazılarında ve onun adına yazılan eserlerde özel adları ve cümle başlangıcını belirtmek için Asomtavruli alfabesinden harfler kullanılır. Shanidze’nin bu tür kullanımı yaygınlaştırma girişimi pek başarılı olmadı. Gürcü dilinde ilk basılı materyal, bir Gürcü-İtalyanca sözlük, 1629’da Roma’da yayınlandı. O zamandan beri alfabe çok az değişti, ancak 18. yüzyılda Anton I tarafından birkaç harf eklendi ve Ilia Chavchavadze bir dizi reform getirdiğinde 1860’larda 5 harf düştü.

Gürcü Alfabesinden Örnekler

(მხედრული)

Georgian Mkhedruli alphabet

Komsu kültürleri yakından tanımak hepimiz için önemli. Gidip gezmek istersenz tiflis gezilecek yerler yazisiniz da bakin

Bora Unakıtan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s